SPAGHETTI MILANESE

80,00 kn

SPAGHETTI MILANESE

tomato sauce, bacon, basil

ORDER NOW