SPAGHETTI MILANESE

12.00 €

SPAGHETTI MILANESE

tomato sauce, bacon, basil

ORDER NOW